Lương cơ bản: 32tr
Thực lĩnh: 28tr
Lương cơ bản (1) 32tr/tháng
Tăng ca (2) 8tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3) 12tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 28tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

các đơn hàng đi Nhật dành cho vợ chồng
Lương cơ bản: 28tr
Thực lĩnh: 24tr
Lương cơ bản (1) 28tr/tháng
Tăng ca (2) 6tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3) 10tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 24tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

xuất khẩu lao động Nhật Bản ngành cơ khí
Lương cơ bản: 39tr
Thực lĩnh: 32tr
Lương cơ bản (1) 39tr/tháng
Tăng ca (2) 5tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3) 12tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 32tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 26tr
Thực lĩnh: 23tr
Lương cơ bản (1) 26tr/tháng
Tăng ca (2) 2tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3) 5tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 23tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 26tr
Thực lĩnh: 23tr
Lương cơ bản (1) 26tr/tháng
Tăng ca (2) 5tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3) 8tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 23tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 26tr
Thực lĩnh: 25tr
Lương cơ bản (1) 26tr/tháng
Tăng ca (2) 3tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3) 4tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 25tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 29tr
Thực lĩnh: 29tr
Lương cơ bản (1) 29tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 29tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 25tr
Thực lĩnh: 25tr
Lương cơ bản (1) 25tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 25tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 26tr
Thực lĩnh: 26tr
Lương cơ bản (1) 26tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 26tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 27tr
Thực lĩnh: 27tr
Lương cơ bản (1) 27tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 27tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 28tr
Thực lĩnh: 28tr
Lương cơ bản (1) 28tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 28tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 28tr
Thực lĩnh: 28tr
Lương cơ bản (1) 28tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 28tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo