don hang ky nang dac dinh nhat ban t.jpg
Lương cơ bản: 29tr
Thực lĩnh: 28tr 1
Lương cơ bản (1) 29tr/tháng
Tăng ca (2) 8tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3) 8tr trăm 99ngàn trăm 99/tháng
Lương thực lĩnh (4) 28tr 1/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

482516f7 trang trai trung ga sach 2
Lương cơ bản: 28tr
Thực lĩnh: 24tr
Lương cơ bản (1) 28tr/tháng
Tăng ca (2) 6tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3) 10tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 24tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

thuc tap sinh dac dinh1
Lương cơ bản: 32tr
Thực lĩnh: 28tr
Lương cơ bản (1) 32tr/tháng
Tăng ca (2) 6tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3) 10tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 28tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

gioi thieu 2
Lương cơ bản: 41tr
Thực lĩnh: 41tr
Lương cơ bản (1) 41tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 41tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

du hoc duc nganh nha hang khach san
Lương cơ bản: 35tr
Thực lĩnh: 33tr 1
Lương cơ bản (1) 35tr/tháng
Tăng ca (2) 8tr 1/tháng
Chi phí sinh hoạt (3) 10tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 33tr 1/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

image nha hang nhat ban omakase noi thuc khach khong duoc quyen chon mon 164679809240409
Lương cơ bản: 35tr
Thực lĩnh: 33tr
Lương cơ bản (1) 35tr/tháng
Tăng ca (2) 8tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3) 10tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 33tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

demo7 vinasite top
Lương cơ bản: 29tr
Thực lĩnh: 31tr
Lương cơ bản (1) 29tr/tháng
Tăng ca (2) 8tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3) 6tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 31tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

demo7 vinasite top VAqnlcR6t0
Lương cơ bản: 28tr
Thực lĩnh: 27tr
Lương cơ bản (1) 28tr/tháng
Tăng ca (2) 5tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3) 6tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 27tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo