Đơn Hàng Nhật Bản

Xem tất cả
vietproud com vn mBUjFFHHVa
Lương cơ bản: 30tr
Thực lĩnh: 24tr
Lương cơ bản (1) 30tr/tháng
Tăng ca (2) 4tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3) 10tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 24tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

vietproud com vn 6pAfv0DlCO
Lương cơ bản: 27tr
Thực lĩnh: 23tr
Lương cơ bản (1) 27tr/tháng
Tăng ca (2) 5tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3) 9tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 23tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

demo7 vinasite top mUH81OZg6f
Lương cơ bản: 28tr
Thực lĩnh: 23tr
Lương cơ bản (1) 28tr/tháng
Tăng ca (2) 6tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3) 11tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 23tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

demo7 vinasite top
Lương cơ bản: 29tr
Thực lĩnh: 31tr
Lương cơ bản (1) 29tr/tháng
Tăng ca (2) 8tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3) 6tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 31tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

demo7 vinasite top VAqnlcR6t0
Lương cơ bản: 28tr
Thực lĩnh: 27tr
Lương cơ bản (1) 28tr/tháng
Tăng ca (2) 5tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3) 6tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 27tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

hellojob local 6ZaF6yefQd
Lương cơ bản: 20tr
Thực lĩnh: 23tr
Lương cơ bản (1) 20tr/tháng
Tăng ca (2) 8tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3) 5tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 23tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

hellojob local ckZ2eyGVc3
Lương cơ bản: 32tr
Thực lĩnh: 30tr
Lương cơ bản (1) 32tr/tháng
Tăng ca (2) 4tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3) 6tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 30tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

hellojob local
Lương cơ bản: 28tr
Thực lĩnh: 27tr
Lương cơ bản (1) 28tr/tháng
Tăng ca (2) 3tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3) 4tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 27tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Kỹ năng đặc định Nhật Bản

Xem tất cả
don hang ky nang dac dinh nhat ban t.jpg
Lương cơ bản: 29tr
Thực lĩnh: 28tr 1
Lương cơ bản (1) 29tr/tháng
Tăng ca (2) 8tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3) 8tr trăm 99ngàn trăm 99/tháng
Lương thực lĩnh (4) 28tr 1/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

482516f7 trang trai trung ga sach 2
Lương cơ bản: 28tr
Thực lĩnh: 24tr
Lương cơ bản (1) 28tr/tháng
Tăng ca (2) 6tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3) 10tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 24tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

thuc tap sinh dac dinh1
Lương cơ bản: 32tr
Thực lĩnh: 28tr
Lương cơ bản (1) 32tr/tháng
Tăng ca (2) 6tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3) 10tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 28tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

gioi thieu 2
Lương cơ bản: 41tr
Thực lĩnh: 41tr
Lương cơ bản (1) 41tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 41tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

du hoc duc nganh nha hang khach san
Lương cơ bản: 35tr
Thực lĩnh: 33tr 1
Lương cơ bản (1) 35tr/tháng
Tăng ca (2) 8tr 1/tháng
Chi phí sinh hoạt (3) 10tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 33tr 1/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

image nha hang nhat ban omakase noi thuc khach khong duoc quyen chon mon 164679809240409
Lương cơ bản: 35tr
Thực lĩnh: 33tr
Lương cơ bản (1) 35tr/tháng
Tăng ca (2) 8tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3) 10tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 33tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

demo7 vinasite top
Lương cơ bản: 29tr
Thực lĩnh: 31tr
Lương cơ bản (1) 29tr/tháng
Tăng ca (2) 8tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3) 6tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 31tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

demo7 vinasite top VAqnlcR6t0
Lương cơ bản: 28tr
Thực lĩnh: 27tr
Lương cơ bản (1) 28tr/tháng
Tăng ca (2) 5tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3) 6tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 27tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Kỹ Sư Nhật Bản

Xem tất cả
trac dia ks
Lương cơ bản: 31tr
Thực lĩnh: 31tr
Lương cơ bản (1) 31tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 31tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

cad
Lương cơ bản: 44tr
Thực lĩnh: 40tr
Lương cơ bản (1) 44tr/tháng
Tăng ca (2) 8tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3) 12tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 40tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

c54189a5b0ffc07e146fba6405ec689a162af6f3
Lương cơ bản: 36tr
Thực lĩnh: 31tr
Lương cơ bản (1) 36tr/tháng
Tăng ca (2) 8tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3) 13tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 31tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

demo7 vinasite top
Lương cơ bản: 38tr
Thực lĩnh: 33tr
Lương cơ bản (1) 38tr/tháng
Tăng ca (2) 9tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3) 14tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 33tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

c54189a5b0ffc07e146fba6405ec689a162af6f3
Lương cơ bản: 36tr
Thực lĩnh: 44tr
Lương cơ bản (1) 36tr/tháng
Tăng ca (2) 18tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3) 10tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 44tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

gpo lap trinh vien nhung nguoi ky su tham lang 1
Lương cơ bản: 40tr
Thực lĩnh: 43tr 1
Lương cơ bản (1) 40tr/tháng
Tăng ca (2) 15tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3) 11tr trăm 99ngàn trăm 99/tháng
Lương thực lĩnh (4) 43tr 1/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

ky su thiet ke o to 1
Lương cơ bản: 46tr
Thực lĩnh: 46tr
Lương cơ bản (1) 46tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 46tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 42tr
Thực lĩnh: 42tr
Lương cơ bản (1) 42tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 42tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Đơn hàng Đài Loan

Xem tất cả
Vinh Thang Dai Nha
Lương cơ bản: 23tr
Thực lĩnh: 22tr
Lương cơ bản (1) 23tr/tháng
Tăng ca (2) 4tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3) 5tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 22tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

ngoc tiep
Lương cơ bản: 22tr
Thực lĩnh: 23tr
Lương cơ bản (1) 22tr/tháng
Tăng ca (2) 6tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3) 5tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 23tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

nha may dong phong
Lương cơ bản: 22tr
Thực lĩnh: 22tr
Lương cơ bản (1) 22tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 22tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

nha may hoa quang
Lương cơ bản: 21tr
Thực lĩnh: 20tr
Lương cơ bản (1) 21tr/tháng
Tăng ca (2) 6tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3) 7tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 20tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

dai loan
Lương cơ bản: 24tr
Thực lĩnh: 26tr
Lương cơ bản (1) 24tr/tháng
Tăng ca (2) 8tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3) 6tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 26tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Anh chup Man hinh
Lương cơ bản: 21tr
Thực lĩnh: 21tr
Lương cơ bản (1) 21tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 21tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

1708940517438
Lương cơ bản: 28tr
Thực lĩnh: 28tr
Lương cơ bản (1) 28tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 28tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

1709093043979
Lương cơ bản: 23tr
Thực lĩnh: 23tr
Lương cơ bản (1) 23tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 23tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Việc làm Châu Âu

Xem tất cả
FB IMG 1616155020248
Lương cơ bản: 21tr
Thực lĩnh: 21tr
Lương cơ bản (1) 21tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 21tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

231221115128 ve sinh vien duong lao
Lương cơ bản: 21tr
Thực lĩnh: 21tr
Lương cơ bản (1) 21tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 21tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

240702195525 meo
Lương cơ bản: 22tr
Thực lĩnh: 22tr
Lương cơ bản (1) 22tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 22tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

demo7 vinasite top
Lương cơ bản: Liên hệ
loi khi dieu chinh may han co2 630x420 1
Lương cơ bản: 72tr
Thực lĩnh: 72tr
Lương cơ bản (1) 72tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 72tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

in an 1
Lương cơ bản: 24tr
Thực lĩnh: 24tr
Lương cơ bản (1) 24tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 24tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Việc làm Ba Lan

Xem tất cả
0 img 04
Lương cơ bản: 28tr
Thực lĩnh: 27tr
Lương cơ bản (1) 28tr/tháng
Tăng ca (2) 10tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3) 11tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 27tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

du hoc nhat ban nganh co khi
Lương cơ bản: 30tr
Thực lĩnh: 31tr
Lương cơ bản (1) 30tr/tháng
Tăng ca (2) 10tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3) 9tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 31tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Việc làm Hungary

Xem tất cả
231221115128 ve sinh vien duong lao
Lương cơ bản: 21tr
Thực lĩnh: 21tr
Lương cơ bản (1) 21tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 21tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

240702195525 meo
Lương cơ bản: 22tr
Thực lĩnh: 22tr
Lương cơ bản (1) 22tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 22tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

in an 1
Lương cơ bản: 24tr
Thực lĩnh: 24tr
Lương cơ bản (1) 24tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 24tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Hungary static map
Lương cơ bản: 18tr
Thực lĩnh: 23tr
Lương cơ bản (1) 18tr/tháng
Tăng ca (2) 15tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3) 10tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 23tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Sự kiện Xuất khẩu lao động, du học

Nhật bản

Du học

Việt Nam

Ms Thu

Tại sao nên lựa chọn Vietproud

demo7 vinasite top PzVk5PhdSh

TIẾT KIỆM CHI PHÍ

Khi đăng kí XKLĐ qua Vietproud, bạn sẽ được giảm ngay từ 5 – 10 triệu đồng (Áp dụng cho tất cả các đơn hàng trên nền tảng). Đặc biệt, ưu đãi nợ phí lên đến 80% vô cùng hấp dẫn dành cho một số đơn hàng đặc định.

demo7 vinasite top PzVk5PhdSh

THỦ TỤC NHANH GỌN

Đến với Vietproud, bạn được kết nối trực tiếp đến các công ty tuyển dụng, tự do lựa chọn ngành nghề theo nguyện vọng với hàng trăm đơn hàng, đa dạng ngành nghề. Quy trình đào tạo, thủ tục, trọn gói đội ngũ tư vấn viên hỗ trợ tận tâm, nhiệt tình.

demo7 vinasite top NYRVe78Q5z

THÔNG TIN MINH BẠCH

Đi Nhật với chi phí rẻ, tích lũy lớn lên đến 600-900 triệu đồng/3 năm. Cùng với mức lương 25-35 triệu đồng/tháng. Đội ngũ Vietproud cam kết đồng hành cùng bạn kể cả khi bạn sang Nhật Bản làm việc, hỗ trợ giúp bạn có thêm cơ hội gia hạn thời gian ở Nhật.

1292

Đơn hàng mới

2835

Hồ sơ ứng viên

524

Công ty tiếp nhận

856

Người lao động  xuất cảnh

THỰC TẬP SINH CẢM NHẬN

Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo