demo7 vinasite top
Lương cơ bản: Liên hệ
loi khi dieu chinh may han co2 630x420 1
Lương cơ bản: 72tr
Thực lĩnh: 72tr
Lương cơ bản (1) 72tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 72tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

in an 1
Lương cơ bản: 24tr
Thực lĩnh: 24tr
Lương cơ bản (1) 24tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 24tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

nhan vien phuc vu nha hang
Lương cơ bản: 26tr
Thực lĩnh: 26tr
Lương cơ bản (1) 26tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 26tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Hungary static map
Lương cơ bản: 18tr
Thực lĩnh: 23tr
Lương cơ bản (1) 18tr/tháng
Tăng ca (2) 15tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3) 10tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 23tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

du hoc nhat ban nganh co khi
Lương cơ bản: 30tr
Thực lĩnh: 31tr
Lương cơ bản (1) 30tr/tháng
Tăng ca (2) 10tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3) 9tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 31tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo