Lương cơ bản: 38tr
Thực lĩnh: 39tr
Lương cơ bản (1) 38tr/tháng
Tăng ca (2) 6tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3) 5tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 39tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Lương cơ bản: 35tr
Thực lĩnh: 35tr
Lương cơ bản (1) 35tr/tháng
Tăng ca (2) Liên hệ
Chi phí sinh hoạt (3) Liên hệ
Lương thực lĩnh (4) 35tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo