0 img 04
Lương cơ bản: 28tr
Thực lĩnh: 27tr
Lương cơ bản (1) 28tr/tháng
Tăng ca (2) 10tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3) 11tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 27tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

du hoc nhat ban nganh co khi
Lương cơ bản: 30tr
Thực lĩnh: 31tr
Lương cơ bản (1) 30tr/tháng
Tăng ca (2) 10tr/tháng
Chi phí sinh hoạt (3) 9tr/tháng
Lương thực lĩnh (4) 31tr/tháng

* (4) = (1) + (2) - (3)

Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo